Kodex ČAPUS

My, členové České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí, se shodujeme na následujícím:

  1. Krátkodobé pronájmy přispívají k vytváření pracovních míst, bohatství a rozkvětu kulturního života našeho města a naší země. Jejich zákaz nebo omezení by uškodil všem.
  2. Radujeme se z možností, které nabízí nové technologie a sdílená ekonomika. Uvědomujeme si, že nové věci s sebou přinášejí úskalí, nicméně věříme, že jakožto komunita můžeme většinu nedostatků odstranit a z krátkodobých pronájmů benefitovat všichni.
  3. Podporujeme svobodu majitelů bytů vybrat si, komu a na jak dlouho byt pronajmout.
  4. Děláme vše pro to, abychom byli dobrými sousedy. Převážná většina našich klientů jsou slušní turisté. Jako profesionálové budeme rádi spolupracovat s úřady, abychom eliminovali neslušné klienty působící problémy.
  5. Zavazujeme se pomoci zákonodárcům a úřadům vylepšit aplikaci a kontrolu velkého množství pravidel, které již dnes řídí naše pronájmy. Nevidíme smysl v utváření nových pravidel, ale podporujeme lepší aplikovatelnost a vymahatelnost současných pravidel.
  6. Souhlasíme s tím, aby se existující daňové povinnosti a poplatky aplikovaly na pronájmy přes AirBnB. My, členové ČAPUS, daně a poplatky odvádíme a podporujeme, aby AirBnB předávalo informace a poplatky přímo městům a finančním úřadům.
  7. Odmítáme rekolaudace bytů pro účely krátkodobých pronájmů – bydlení je bydlení, ať krátkodobé či dlouhodobé.
  8. Jako členy ČAPUS vítáme i začínající pronajímatele, rádi jim pomůžeme se sdílením zkušeností, tipů a triků, aby jejich provoz byl úspěšný a nerušil pořádek v domě.

 

Členové ČAPUS se rovněž zavazují dodržovat Kodex řádného ubytovatele vypracovaný Hospodářskou komorou Prahy 1.